Projekta Izstrāde

G Kodu Ceļi CNC Iekārtai

G Kodu Ceļi CNC Iekārtai

Lai no lieliskas idejas nokļūtu līdz reālam produkta prototipam, nepieciešami 4 saliedētas komandas darba etapi:

  1. Prototipa idejiskais modelis – tiek piedāvātas un apspriestas radušās idejas, izskatīti dažādi iespējamie konstruktīvie un dizaina risinājumi;
  2. Prototipa vienkāršotā izstrāde – tiek izstrādāts vienkāršots 2 D vai 3D prototipa modelis, kas ļauj principiāli novērtēt dažādu elementu izvietojumu un ergonomiku, kā arī citus risinājumus pēc klienta vēlmēm un/vai papildus detaļas;
  3. Prototipa izstrāde – tiek izstrādāts funkcionējošs 2 D vai 3D modelis, kura izgatavošanas laikā tiek risināti arī mehānikas, kinemātikas, stiprības, aerodinamikas, hidrodinamikas, termodinamikas un principiāli ražošanas uzdevumi (modelis kalpos kā vērtīgs pamats ražošanas modeļa izveidei gadījumos, kad tiek izstrādāts produkts, kuru plānots ieviest ražošanā, bet ir jāatceras, ka 2 D vai 3D modelis tomēr vēl nav ražošanas modelis un tā izveides procesā netiek ietverta ražošanas tehnoloģiju izstrāde);
  4. Prototipa izgatavošana – pēc izstrādātā 2 D vai 3D modeļa tiek izgatavots prototipa modelis ražošanai, lai fiziski parādītu izstrādātā produkta dizainu un pārbaudītu tā pielietojumu un darbaspēju.